نقد وبررسی آثار  آقایان

۱-مرتضی ممیز

۲-ساعد مشکی

۳-بیژن جناب

۴-مسعود سپهر

۵-قباد شیوا

۶-رضا عابدینی

۷-فرزاد ادیبی

در وبلاگ خودتان پیشنهاد میگردد

نوشته شده توسط حمیدی در ۸۹/۰۳/۰۷ |